Blockflöjt

Blockflöjten är ett viktigt instrument för Scaramella och vi är sex i ensemblen som spelar blockflöjt.  Vi använder olika typer av flöjter. Här ser du sopran-, alt- och tenorflöjt. Men vi har även bas-  och subbasblockflöjter.

Blockflöjter

Här kan du läsa mer om instrumentet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Blockflöjt