Lyssna

2017 gjorde vi ett program, Hammarslagen i Wittenberg 500 år, med anledning av Lutheråret. Vi byggde vidare på vårt tyska program från 2016 och lade till några stycken som passade in. Vårt program mottogs mycket väl och vi framförde det vid tio konserter. Här kan du lyssna på berättelser om Luther och på några av de stycken vi framförde.

Från vårt tyska sommarprogram 2016 med musik från Rhenlandet har vi valt ut några stycken inspelade i Ljungby kyrka. Några stycken är nedkortade

Här är ett urval från vår konsertturné i Dalarna i juli 2015 inspelade på plats. Några stycken är nedkortade

Här är ett urval av några äldre inspelningar